FANDOM


Född. -44, Förmodad död. 0 (44 år)

Tavagarikern Sentill var en av de fyra hjältarna som stred mot Tevoriern Yvandarl i djupet av världsravinen, i slutet av den första tidsåldern. Som brödraskapets magiker var det hans uppdrag att stå för de besvärjelser som krävdes för att genomföra deras uppdrag. Hans korta blonda hår, samt hans blodröda tvillingdolkar kännetecknar hans utseende.

Födelseort:

Alias:

Bloddolkbäraren

Färdigheter:

Telepati, Magi

Förhållanden:

Kavlar:

Tavolr:

Feltir:

Yvandarl:

Olika Besvärjelser:

Skyddsbesvärjelsen ”Han te, kaeli”. Från innan tidens begynnelse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.